• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Chon nganh, chon nghe, chon truong khoi D


Sắp tới kỳ thi rồi, nếu bạn không biết học khối D nên chọn ngành nào, học trường gì ? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ các tổ hợp môn khối D, danh sách các trường đại học đào tạo cũng như tư vấn một số phương pháp trắc nghiệm tính cách để các bạn chọn trường khối D dễ hơn nhé!

Tham khảo thêm tại: https://thptchuyensonla.edu.vn/huong-nghiep/chon-nganh-chon-truong-khoi-d-gom-nhung-nganh-nao.html/

 

 
Views
  • 21
Category
  • Uploaded 07/01/20 at 03:07AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x