• Login

  Remember me

  Forgot your password or username?

 • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

nhapmoicafe
nhapmoicafe

 • Nhấp môi cafe: Cà phê rang mộc 100% nguyên chất. Nhấp 1 gu Việt: 100% hạt cà phê ROBUSTA, Thơm nhẹ nhàng, đắng đậm vị, không chua. Nhấp 2 Gu Âu: 30% hạt cà phê Arabica, 70% hạt cà phê ROBUSTA. Hương thơm nồng nàn, vị đắng nhẹ, chua thanh. Mua cà phê gọi: 0919 964 709

 • Connect:
 • Mail Friend
 • Name:
 • Nhấp môi cafe Cà phê rang mộc 100% nguyên chất
 • Location:
 • Vietnam

Professional Information
 • Nhấp môi cafe: Cà phê rang mộc 100% nguyên chất. Nhấp 1 gu Việt: 100% hạt cà phê ROBUSTA, Thơm nhẹ nhàng, đắng đậm vị, không chua. Nhấp 2 Gu Âu: 30% hạt cà phê Arabica, 70% hạt cà phê ROBUSTA. Hương thơm nồng nàn, vị đắng nhẹ, chua thanh. Mua cà phê gọi: 0919 964 709

Stats
 • Joined:
 • 5 months ago
 • Last Login:
 • 1 month ago
 • Views:
 • Profile views
Add to Contacts Request x

Optional - Add a message to your contacts request: