• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Kế toán công - những thông tin hữu ích cho các bạn tìm việc này!


Khái niệm:  Kế toán công là những người làm công việc trong những tổ chức, đơn vị không có hoạt động kinh doanh, buôn bán. 

Công việc của kế toán công trong những tổ chức: là làm việc giấy tờ, công văn, thuế má và tính toán tiền lương cho các nhân viên, thành viên trong tổ chức đó.

Xem đầy đủ: https://www.tumblr.com/reblog/187638809313/iyzsrNMK

#timviecnhanh #timvieclam #vieclamketoan #nganhketoan #congviecketoan

 

 
Views
  • 24
Category
  • Uploaded 09/17/19 at 12:37AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x