• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Đa dạng ngành kế toán mà ứng viên xin việc cần quan tâm


Kế toán chia thành nhiều loại khác theo tên gọi và đặc trưng công việc mà người kế toán viên đó phải làm như:

Kế toán thuế

Kế toán tổng hợp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán bán hàng

Kế toán ngân hàng

Kế toán kho

Kế toán công nợ

Kế toán tiền lương

Kế toán trưởng

Nói chung, kế toán gì thì đặc trưng công việc cũng làm việc với các con số và sổ sách và giải quyết công văn, giấy tờ, các thủ tục hành chính trong công ty, doanh nghiệp. Chính vì vậy, kế toán viên là cánh tay đắc lực không thể thiếu trong thời kỳ kinh tế phát triển như hiện nay.

https://www.pinterest.com/pin/686236061954813437/

#timviecnhanh #timvieclam #vieclamketoan #nganhketoan #congviecketoan

 

 

 
Views
  • 27
Category
  • Uploaded 09/17/19 at 02:20AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x