• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Chương trình đầu tư EB5 nhận thẻ xanh Mỹ


Đầu tư định cư Mỹ diện EB5 là gì?

Chương trình này viết tắt là EB5 được Mỹ khởi xướng năm 1990 nhằm cải thiện những nơi có nền kinh tế chậm phát triển và tỷ lệ thất nghiệp còn đọng lại nơi này nên đã cho phép nhà đầu tư định cư Mỹ lựa chọn giữa 2 hình thức là đầu tư gián tiếp (Đầu tư ủy thác) và trực tiếp (tự đầu tư).

Quan trọng nhất để tham gia định cư Mỹ diện đầu tư EB5 này chỉ cần có tiền và mức tiền yêu cầu để đạt điều kiện là 600.000 USD tức đã đạt 50%. Tuy nhiên chính vì thời gian đầu tư khá dài đã không ít trường hợp không may chọn lầm dự án, chọn nhầm đối tác dẫn đến vỡ giấc mộng sang định cư tại Mỹ.

Xem thêm: Lưu ý khi tham gia chương trình EB5

 
Views
  • 15
Category
Keywords
  • Uploaded 12/26/19 at 12:12AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x