• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Cách viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh để xin việc công ty nước ngoài


Bản sơ yếu lý lịch tự thuật thường có sẵn trong bộ hồ sơ xin việc thông dụng, trình bày về bản thân, gia đình, các quan hệ nhân thân.

#tuyendungnhansu
#cohoivieclam
#lylichxinviec
#cachlamsoyeulylich

https://app.getpocket.com/read/2721567407

 
Views
  • 27
Category
  • Uploaded 09/13/19 at 07:22PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x