• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Chương trình EB-5 là gì?


Chương trình định cư Mỹ diện EB-5 (được viết tắt của cụm từ Employment Base Fifth) là chương trình đầu tư định cư Mỹ nhằm mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư không những nhận thẻ xanh cho mình mà còn cho cả gia đình đang sinh sống tại nước ngoài.

B-5 có hai loại hình đầu tư là: Đầu tư trực tiếp (tự đầu tư) và đầu tư gián tiếp (đầu tư ủy thác). Trong đó:

Đầu tư gián tiếp (ủy thác): Là hình thức đầu tư vào dự án được phát triển bởi Trung Tâm Vùng (Regional Center), nghĩa là nhà đầu tư sẽ đầu tư vào doanh nghiệp/công ty hoặc dự án được sự chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS). Với số vốn đầu tư là 500.000 USD/suất và loại hình này chỉ có 3.000 visa được Chính phủ Mỹ phát mỗi năm.

Đầu tư trực tiếp (tự đầu tư): Là hình thức đầu tư theo các hình thức thành lập công ty hoàn toàn mới, cụ thể là nhà đầu tư sẽ mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động; Mở thêm chi nhánh kinh doanh hoặc mở công ty con.

Xem thêm: https://kornova-viet.com/eb5-la-gi-nhung-luu-y-can-nho-khi-tham-gia-chuong-trinh-eb-5/

 
Views
  • 23
Category
  • Uploaded 12/26/19 at 12:24AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x