• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Mẫu CV theo mốc thời gian


CV theo mốc thời gian là cách bạn trình bày các mốc dữ liệu công việc từng trải qua. Nhà tuyển dụng rất yêu thích đọc phần này vì họ có thể biết được bạn từng làm gì và công việc đó mang lại cho bạn kỹ năng gì? Liệu có phù hợp với yêu cầu công việc của họ hay không. Đây cũng là mẫu CV hay hiện nay.

 http://www.apsense.com/status/14384903-88253831

 
Views
  • 14
Category
  • Uploaded 09/15/19 at 08:58PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x