• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Visa Mỹ 2019 : Hướng dẫn gia hạn và đặt lịch hẹn phỏng vấn


Khi xin gia hạn visa bạn cần nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu trong đó bao gồm cả hộ chiếu còn thời hạn và phải đợi trong vòng từ 8 đến 10 ngày để hoàn thành công việc gia hạn xin visa đi Mỹ 2019.

Trường hợp trong thời gian chờ làm xong thủ tục gia hạn, bạn vẫn muốn sử dụng hộ chiếu bay gấp thì điều này vẫn có thể giải quyết được theo thủ tục gia hạn visa Mỹ hiện hành. Tức bạn cần trả thêm khoảng 120.000 đồng cho sự phát sinh chi phí này và sẽ được nhận hộ chiếu bay gấp sau 6 giờ đồng hồ. Vì theo quy định trong thời gian chờ làm xong thủ tục thì mọi giấy tờ liên quan và hộ chiếu sẽ không được sử dụng cho tới khi có thư xác nhận gia hạn visa thành công.

Xem tiếp: Visa Mỹ 2019

 
Views
  • 24
Category
  • Uploaded 12/26/19 at 12:18AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x