• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Kế toán - Làm rõ nghề hot nhiều năm với các ứng viên!


Kế toán thuế: Xử lý các vấn đề có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.

Kế toán tổng hợp: Làm tổng hợp tất cả các công việc có liên quan đến tình hình tài chính của công ty, doanh nghiệp. Vị trí kế toán này “đa zi năng” bao quát rộng, có thể làm mọi công việc mà một kế toán viên phải làm.

Xem nhiều hơn: https://www.vietnamta.vn/profile-48922/?link-id=15548

#timviecnhanh #timvieclam #vieclamketoan #nganhketoan #congviecketoan

 
Views
  • 12
Category
  • Uploaded 09/16/19 at 07:52PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x