• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Kĩ năng thứ 3 của một kế toán giỏi cần phải có!


Kỹ năng và trách nhiệm với công việc

Nghề kế toán là gì? Nghề toán là nghề mà không chỉ đòi hỏi chuyên môn, tính trung thực cẩn thận mà nghề này còn đòi hỏi những kỹ năng xử lý thông tin, xử lý chứng từ hóa đơn, xử lý hàng hóa… Những kỹ năng này chẳng ngôi trường dạy kế toán nào dạy kỹ càng cho bạn, cách tốt nhất bạn có thể học được chính là qua công việc làm hàng ngày và môi trường làm việc với các đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm....

Xem tiếp tại đây nhé!

https://twitter.com/Tuyendungviecl1/status/1171686945392476162

#timviecnhanh
#timvieclam
#vieclamketoan
#nganhketoan
#congviecketoan

 
Views
  • 19
Category
  • Uploaded 09/13/19 at 08:15PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x