• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Khái quát về ngành kế toán - tài chính


Hiện nay, tại Việt Nam đã có đến hơn 100 công ty cung cấp các dịch vụ tài chính - kiểm toán - kế toán ở trong nước lẫn quốc tế. Theo dự đoán, con số này sẽ không ngừng tăng cao. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hoá, nhu cầu về các dịch vụ về tài chính, kiểm toán, kế toán cũng ngày càng phát triển. Đồng thời, điều này càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tay nghề chất lượng cao cũng như sự hiểu biết về ngành.

 https://timviec.com.vn/ke-toan-kiem-toan

 
Views
  • 200
Category
  • Uploaded 10/08/19 at 11:36PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x